Henkilöbrändi – asiantuntijan salainen kilpailuetu

Sani Leino
Sani Leino

Brändi kuvastaa niitä mielikuvia ja tunteita, joita asiakas saa jostain tietystä tuotteesta tai palvelusta. Käytännön tasolla brändi tulee todeksi tekojen ja mielikuvien kautta, joita ovat muun muassa tavoitteet, tyyli, aitous, arvot, aktiviteetit ja toisto. Jokaisella meistä on brändi, mutta edustaako markkinoilla oleva henkilöbrändi sinusta sitä, mitä haluaisit oikeasti edustaa?

Brändin tavoitteena on pyrkiä vaikuttamaan positiivisella tavalla mielikuvaan, mikä sinusta syntyy tietyissä tilanteissa tai tiettyjen aiheiden tiimoilta. Sinulla voikin olla sekä henkilöbrändi, että asiantuntijabrändi. Miten nämä sitten eroavat toisistaan? Henkilöbrändisi on persoonasi. Se kertoo arvoistasi, näkemyksistäsi ja saatat jakaa arjestasi erilaisia asioita. Henkilöbrändisi siis avaa persoonasi esimerkiksi sosiaalisen median profiilisi taustalla: kuka sinä oikeasti olet?

Asiantuntijabrändisi antaa vastaanottajalle mielikuvan sinusta asiantuntijana. Asiantuntijabrändi on yksi sosiaalisen myynnin viidestä elementistä. Näitä ovat sisältöjen hyödyntäminen, suhteiden syventäminen, verkoston vahvistaminen, sosiaalinen kuuntelu ja asiantuntijabrändi. Asiantuntijabrändisi korostaa kompetenssiasi, alleviivaa osaamistasi ja toimii myös promootiona työnäytteillesi. Se auttaa sinua assosioitumaan ammatillisesti relevantteihin asioihin ja vastaa kysymykseen: missä asioissa voit auttaa asiakastasi?

Kun henkilöbrändi muutetaan asiantuntijabrändin salaiseksi kilpailueduksi, on tärkeää pohtia seuraavia asioita:

- Minkälaista sisältöä voisit tuottaa verkostollesi, jotta oma henkilöbrändisi tulee paremmin näkyville?

- Tunnetaanko sinut oman alasi asiantuntijana?

- Millainen ammatillinen assosiaatio pitää syntyä, jotta sinusta syntyy oman alasi asiantuntija, jonka osaamisesta on hyötyä muillekin?

 

Sani Leino kertoo videollaan, kuinka henkilö- ja asiantuntijabrändi voidaan yhdistää keskenään ja mitä oikeastaan tarkoittaa olla brändi. Katsomalla Sanin esityksen saat arvokkaita vinkkejä asiantuntijabrändisi kehittämiseen. Katso video täällä

 

leino-sani-growthloop

Sani Leino on modernin myynnin valmentaja ja asiakaskokemuksen sanansaattaja, joka antaa tukkapöllyä menneen maailman myyntimetodeille.