Tee viestintää, joka saa strategian toteutumaan

Kati Keronen
Kati Keronen

Miten yrityksessä tulisi rakentaa yhteistä ymmärrystä, ja luoda muutosmyötärintaa? Entä miten tehdä strategiasta helpommin viestittävää? Avain kaikkeen on vahva johtamisviestintä, sillä se antaa yritykselle suunnan, jota kohti mennä.

Strategian uudistamisen ongelmana on usein se, että strategiasta puuttuu koko yrityksen yhteinen ymmärrys. Tämä johtuu usein siitä, että strategia luodaan vain pienellä ydinporukalla, jolloin strategiassa on vain tämän saman pienen ydinporukan näkökulma. Strategia on usein myös tällöin esitetty ydinporukan kielellä, koska oletetaan, että yrityksen muu henkilöstö kyllä ymmärtää sen. Tämä kuitenkin johtaa siihen, että muu henkilöstö ei pysty samaistumaan strategian viestiin. Ratkaisu tähän on kuitenkin helppo. Kun koko henkilöstö otetaan jo alusta lähtien mukaan strategian luomiseen, tullaan huomaamaan, että henkilöstön tarpeet ja toiveet ovat yllättävänkin samansuuntaiset. Tämä luo pohjan yhteiselle strategiselle viestinnälle.

Usein ajatellaan helposti, että strategiaan listattavat visio, nykyhetki ja toivottu tulevaisuus eivät ole sellaisia asioita, jotka kiinnostaisivat muuta henkilöstöä. Helposti myös hämärtyy se tosiasia, että se mikä on toiselle tuttua ja jonka kanssa on aherrettu pitkään, voi olla toiselle täysin vierasta. Strategian luomisen jälkeen on usein kiire saada ihmiset ahertamaan, ja silloin voi jäädä kokonaan kertomatta syy toiminnalle. Tämä ratkaistaan tuomalla visio vahvasti mukaan viestintään. Visio on yksi vahvimmista johtamisen välineistä, sillä se antaa kaikelle tekemiselle suunnan ja tarkoituksen. Kun visio tuodaan rohkeasti mukaan osaksi muuta viestintää, annetaan henkilöstölle mahdollisuus peilata omaa työskentelyään yhteiseen visioon, muokata omaa työskentelyään sopimaan siihen.

Voi myös käydä niin, että strategian laatijat eivät itsekään tunnista strategian punaista lankaa, eivätkä kykene tiivistämään sitä tai visiota mahdollisimman selkeästi ymmärrettäväksi muulle henkilöstölle. Kun olennainen hukkuu tietotulvaan, on äärimmäisen vaikeaa johtaa strategian kautta, eikä se myöskään synnytä innostusta lähteä ylipäänsä strategiaa toteuttamaan. Tämän takia on oltava kartalla siitä, mikä strategian ydin on. Mikä on sen punainen lanka ja pihvi? Tulee siis lähteä rakentamaan strategiasta vahvaa visiotarinaa. Kun strategiasta ja visiosta viestitään muulle henkilöstölle, on tärkeää kyetä kertomaan olennaiset asiat, eikä mitään ylimääräistä.

Johtaminen on loppujen lopuksi ihmisten toiminnan mahdollistamista samaan suuntaan ja se perustuu vahvasti viestintään. Kun yrityksen johtaminen, viestintä, työkalut ja prosessit ovat kunnossa, mahdollistetaan, että myös henkilöstöllä on mahdollisuus tehdä työnsä hyvin.


Kati Keronen listaa videollaan kolme yleisintä strategiaviestinnän ongelmaa ja kertoo niihin helpot ratkaisut. Katso Katin esitys täällä

kati-keronen

Kati Keronen on strategisen viestinnän edelläkävijäyritys Valoria Oy:n toimitusjohtaja ja perustaja, strategisen viestinnän ja markkinoinnin ammattilainen, tulevaisuusajattelija, palkittu tietokirjailija sekä pidetty puhuja ja kouluttaja, joka osaa yhtä aikaa sekä inspiroida että auttaa eteenpäin arjen haasteissa