Myynnin ja markkinoinnin yhteistyö

Pia Hautamäki & Henna Niiranen

Myynnin ja markkinoinnin välinen yhteistyö on äärimmäisen tärkeää kasvun johtamisen näkökulmasta, sillä näiden yhteistyön puutteesta johtuen organisaatio voi helposti menettää 10 % tuloksestaan. Miksi sitten yhteistyötä ei näiden kahden välillä useinkaan ole?

Myynnillä ja markkinoinnilla on tarkoin määritellyt omat erilliset roolinsa ja vastuunsa. Näiden siilojen takia yhteistyötä ei synny. Tämä kuitenkin aiheuttaa sen, että asiakas ei koe arvon kokemuksia yhteistyötilanteissa, sillä viesti ei välity asiakkaalle asiakkaan polun eri vaiheissa samanlaisena.

Yhteistyön solmiminen myynnin ja markkinoinnin välille ei ole rakettitiedettä. Markkinointi vastaa organisaation strategian kehittämisestä ja myynti puolestaan vastaa strategian jalkauttamisesta ja uudistamisesta. Kun yhteistyötä aletaan muodostaa, on strategiatyöhön hyvä varata ainakin 4–8 viikkoa.

Yhteistyö myynnin ja markkinoinnin välillä lähtee yhteisen kasvustrategian muodostamisesta. On tärkeää muodostaa yhteiset kasvutavoitteet ja määritellä asiakasprofiilit yhdessä. Kun yhdessä määritellään asiakkaan asiakaspolku, on helpompi määritellä kuka vastaa asiakkuuden mistäkin vaiheesta. Toteutusta kannattaa toteuttaa 4 viikon sprinteissä ja luoda yhdessä jatkotoimenpiteet kuluneen sprintin tulosten perusteella. Näin yhteistyöstä ja sen toteutuksesta saadaan myös ketterä.

Myynnin ja markkinoinnin yhteistyö lähtee siis konkreettisesti yhdessä luoduista vahvoista kasvulupauksista, jossa molemmat osastot toteuttavat kasvulähtöistä ajattelua. Taktiikkaan ei kannata takertua liiaksi. Kasvulähtöisyys on ennen kaikkea muutos, joka lähtee liikkeelle onnistuneesta myynnin ja markkinoinnin yhteistyöstä.


Pia Hautamäki ja Henna Niiranen kertovat videollaan, minkä takia on tärkeää jokaisessa organisaatiossa rakentaa yhteistyötä markkinoinnin ja myynnin välille. Katso Pian ja Hennan esitys täällä

pia-hautamaki

KTT Pia Hautamäki toimii myynnin yliopettajana ja tutkijana Tampereen ammattikorkeakoulun Y-kampuksella. Pian tavoitteena on oivalluttaa yhä useampi suomalainen ymmärtämään omat vahvuutensa ja unelmansa. Vain silloin on mahdollisuus luoda unelmiensa elämän, minkä rakentamisessa myyntiosaamisen taidot ovat pohja kaikelle tekemiselle.

henna-niiranen

Henna Niiranen liidaa TietoEVRY:llä Suomen markkinointia. Henna on intohimoinen kasvumarkkinoinnin puolestapuhuja ja muutoksentekijä, joka laittaa kädet saveen konkreettisesti.