Markkinoinnin aseman parantaminen

Henna Niiranen
Henna Niiranen

Kun markkinointia aloitetaan, on tärkeää määritellä tarkat prioriteetit tekemiselle. Jotta pystytään määrittelemään kasvualueet, joille markkinointia tarvitaan, on organisaation liiketoimintastrategia otettava huomioon markkinointia suunnitellessa. Koko markkinointitiimi on myös valjastettava mukaan tekemiseen.

Markkinoinnista saadut tulokset on tehtävä näkyviksi koko organisaatiolle. Kun muutoksia aletaan tekemään ja saamaan aikaan onnistumisia, on tärkeää kertoa laajasti koko organisaatiolle mitä markkinoinnissa on tehty, ja millaisia tuloksia on saatu aikaan. Viestintä on siis tärkeässä roolissa koko markkinointiprosessin ajan. Viestintäkanava voi olla niin uutiskirje kuin myös organisaation omat somekanavatkin.

On tärkeää luoda siltoja organisaation eri toimialueiden ja osastojen välille, jotta ne saadaan keskustelemaan keskenään, ja osallistumaan täten tavoitteiden määritykseen. Markkinoinnin muutoksessa kannattaakin omaksua niin sanottu sillanrakentajan asenne. Sillä kun onnistutaan luomaan organisaation yhteinen tavoiteasetanta, päästään tekemään tuloksellisesti asioita. Jotta kasvua saadaan aikaiseksi, on jokaisen organisaation toimialueen viestittävä keskenään.


Henna Niiranen antaa videollaan konkreettisia ja koeteltuja vinkkejä markkinoinnin aseman parantamiseen. Katso Hennan esitys täällä

henna-niiranen

Henna Niiranen johtaa TietoEVRY:n Suomen markkinointia. Henna on intohimoinen kasvumarkkinoinnin puolestapuhuja ja muutoksentekijä, joka laittaa kädet saveen konkreettisesti.