Parasosiaalinen markkinointi muuttaa brändäystä

Matti Perkkiö
Matti Perkkiö

Parasosiaalinen markkinointi muuttaa brändäystä, mutta mitä parasosiaalinen markkinointi itseasiassa edes on?

Meistä jokainen seuraa varmasti useita eri ihmisiä, ystäviä, vaikuttajia ja yrityksiä sosiaalisen median eri kanavissa. Meille syntyy tällöin parasosiaalinen, eli kuvitteellinen suhde seuraamaamme henkilöön. Some luo meille illuusion kasvokkaistilanteesta seuraamaamme henkilöön, ja koemme olevamme eräänlaisessa vuorovaikutussuhteessa hänen kanssaan. Tämä antaa meille vaikutelman läheisyydestä ja tuttavuudesta. Koemme oikeasti tuntevamme henkilön, jota seuraamme. Tämä herättää meissä luottamuksen tunteen.

Verkossa ja somessa luotu kommunikaatio on loppujen lopuksi paljon vahvempaa kuin perinteinen face-to-face kommunikaatio. Luomme verkossa hyperpersoonallista viestintää, jolloin meillä on mahdollisuus optimoida tapaa, jolla esitämme itseämme. Pystymme helposti kontrolloimaan, milloin kommunikoimme kenenkin kanssa. Vaikka emme pysty näkemään seuraamaamme henkilöä kasvokkain, on meille idealisoitunut käsitys seurattavasta ja se luo meille turvaa.

Meillä jokaisella on henkilöbrändi. Henkilöbrändimme koostuu niistä asioista, joita jaamme itsestämme ja miten viestimme verkossa. Pystymme itse vaikuttamaan brändiimme, ja siihen miltä haluamme sen näyttävän ulospäin. Henkilöbrändäys onkin olennainen osa sosiaalista myyntiä ja se kannattaa hyödyntää yrityksen markkinoinnissa. Asiakas luottaa mieluummin tuttuihin kasvoihin kuin tuntemattomaan. Henkilöbrändin hyödyntäminen markkinoinnissa on paras tapa herättää luottamusta asiakkaisiin ja ihmisiin, jotka yrityksen brändiä eivät vielä tunne.

Asiakkaan brändiä voidaan käyttää myös markkinoinnin supervoimana. Meistä jokaisella, myös asiakkaillamme, on helposti sosiaalisessa mediassa 200–500 seuraajaa. Asiakkaan brändillä on siis seuraajia, jotka olisivat valmiita myös suosittelemaan asiakkaan brändiä. Tämä on markkinoinnissa kultaakin kalliimpaa ja sitä kannattaa hyödyntää.

Matti kertoo videollaan yksityiskohtaisimmin esimerkein, miten parasosiaalinen markkinointi tapahtuu ja kuinka se on hyödynnettävissä. Katso Matin esitys täällä.

matti-perkkio

Matti Perkkiö on kasvumarkkinoija, modernin markkinoinnin ja myynnin ammattilainen, jonka intohimona on digi- ja somemarkkinointi.