Markkinoinnin uudet 4 P:tä

Eka Ruola
Eka Ruola

Markkinointi on ymmärretty laajamittaisesti väärin, varsinkin Suomessa, mutta myös muuallakin maailmassa. Markkinointi ei ole pelkästään markkinointiviestintää, vaan se on osa johtamisen prosessia, jossa asiakkaalle luotu konsepti muuttuu joko tuotteeksi tai palveluksi. Vanhan markkinoinnin neljän P-mallin mukaan markkinointi on:

  • Tuotteen kehittämistä (Product)
  • Hinnoittelua (Price)
  • Kanavavalintoja, joissa tuote jaetaan (Place)
  • Markkinointiviestintästrategian laatimista, täytäntöön panoa ja jalkautusta (Promotion)

Edellä mainittuja konsepteja kutsutaan alkuperäisiksi 4 P:ksi. Vaikka vanha malli on edelleen käytössä, upea ja menestyksekäs, on neljä uutta markkinoinnin P:tä luotu vanhan mallin laajennusosaksi. Elämme uudessa maailmassa, jossa tarvitaan enemmän emotionaalisuutta ja tämän johdosta syntyivät uudet 4 P:tä vanhan mallin tueksi.

Markkinointia ei hyödynnetä täysimääräisesti vielä tänäkään päivänä Suomessa. Siitä huolimatta Suomi on pärjännyt loistavasti markkinoilla. Suomalaisten yritysten onkin korkea aika ymmärtää markkinoinnin merkitys, sen mahdollisen vaikutuksen ja strategisen roolin kasvun aikana, sillä niiden kautta voi syntyä upeita uusia asioita. Suomi jää häntäpäähän Euroopan muihin maihin verrattuna siinä, kuinka paljon yritykset investoivat markkinointiin rahaa. Markkinointi on kulu, jos sitä ei voida perustella kassavirralla. Se on kuitenkin myös mielentila ja strateginen investointi.

Uusi maailma on mahdollistanut meille sen, että tänä päivänä pystymme yhä enemmän perustelemaan kuluja kassavirralla ja mittaamaan niitä paremmin, jolloin ne muuttuvat investoinneiksi. On välttämätöntä alkaa ajattelemaan asioita laajemmin, sillä maailma on muuttunut lyhyessä ajassa paljon. On tärkeää, että markkinointia nostetaan yhä enemmän pöydälle ja, että maailmaa katsotaan vielä vanhan 4 P:n määritelmän läpi, mutta sillä on tukenaan uusi emotionaalinen lisäosa, uudet 4 P:tä.

People

Ihminen on kaikki. Tuotekehitystä tulisi tehdä siten, että asiakasymmärrys ohjaa kehitystä vahvasti palvelumuotoilun suuntaan. Asiakaskeskeisyys on merkittävässä osassa yritysten toimintaa ja se on jopa toimintaa ohjaavaa filosofiaa.

Asiakaskeskeisyyden toisella puolella pitää olla kaupallistaminen, jossa tulee olla taustalla tehokas ja emotionaalisesti puhutteleva tarina. Tarinalle on tärkeää muodostaa ”insight”, jolla luodaan näkemys kohdeyleisöstämme ja pystymme täten tarinan kautta osoittamaan ymmärtävämme kohdeyleisöämme. Pystymme tällöin myös osoittamaan, että tuotteemme on rakennettu ratkaisemaan jokin tietty ongelma.

Asiakas on laitettava keskiöön. Tänä päivänä meillä on mahdollisuus päästä poikkeuksellisen lähelle ihmisiä, asiakkaitamme, ja voimme käydä vuoropuhelua heidän kanssaan siitä mitä he tuntevat, kokevat ja näkevät. Käsissämme on siis aitoa ”big dataa” heidän käyttäytymisestään. Yritykset kilpailevat ensisijaisesti asiakaskokemusten kautta, joten voidaankin jatkossa sanoa, että brändi = asiakaskokemus.

Purpose

Asiakkaat eivät osta sitä mitä teet, vaan miksi sen teet. Brändilläsi tulee olla jokin merkitys taustallaan ja määritykset siitä mitä tehdään, miten tehdään ja miksi tehdään.

Upea esimerkki merkityksen rakentamisesta on kosmetiikkabrändi Dove. Dove on maailmanluokan brändi, jonka myynti oli aikaisemmin kaksi miljardia dollaria. Dove päätti irtaantua vääränlaisesta kauneusihanteesta ja päättivät sen sijaan kertoa tarinaa brändinsä takana, eli miten jokainen nainen on kauniimpi kuin saattaisi aavistaakaan. Dove ei muuttanut tuotteitaan eikä tuotteiden pakkauksia. Ainoastaan tarinaa ja sen merkitystä.

Dove onnistui tämän muutoksen kautta tuplaamaan liikevaihtonsa. Se onnistui luomaan itselleen merkityksellisen syyn olla olemassa, sekä kommunikoi vahvasti, luovasti ja emotionaalisesti. Koronavuosi vain vauhditti brändin kasvua, sillä Dove on myös maailman suurin saippuabrändi, ja koronan takia käsiä pestään enemmän kuin koskaan aiemmin.

Platform

Platformit, eli alustat, ovat teknisiä alustoja, joissa yritysten tulee olla tänä päivänä mukana, sillä alustoilta löytyvät ihmiset. Esimerkiksi Facebook on onnistunut kattamaan koko Suomen, ja suurin osa yrityksistä on löytänyt tiensä sinne. Nykypäivä on alustojen aikaa ja yritysten on elintärkeää niitä käyttää, sekä luoda tarvittaessa myös omia alustojaan.

Alustat mahdollistavat helpon pääsyn vuoropuheluun ihmisten ja asiakkaiden. Yksi Twitterin perustajista on sanonut: ”Jos et tiedä mitä sanoa Twitterissä, sano se.” Tämä on edelleen relevantti neuvo, sillä mikä tahansa brändi voi astua alustalle, yksinkertaisesti kertoa olevansa paikalla ja kysyä kohdeyleisöltään, mitä he toivovat brändin alustalla tekevän. Tämä mahdollistaa helpon ja nopean vuoropuhelun brändin ja asiakkaan välillä.

Brändien tulee jakaa eri alustoillaan inspiraatiota, informaatiota ja käydä vuoropuhelua. Kun jaamme inspiraatiota, saamme brändillemme tunnettavuutta. Ihmiset ja asiakkaat uskovat meihin ja siihen, mitä puhumme ja kerromme.

Sen sijaan, että ajattelisimme ainoastaan mainonnan linjaa tai seuraavaa kampanjaa, on meidän luotava tarinan kerronnan alusta. Meidän on luotava oma alusta sille, miten brändimme käyttäytyy ihmisten elämässä. Voisimmekin puhua ennemmin tuotantokausista, ei kampanjoista, sillä silloin jo luomamme tarina saa aina jatkoa.

Passion

Passion, intohimo, on välttämätöntä ja eräänlainen supervoima. Meidän on turha pyytää anteeksi sitä, että olemme onnistuneet luomaan mielestämme maailman parhaimman tuotteen tai palvelun. Tänä päivänä meillä on mahdollista olla intohimoisia, ja intohimo on se, joka vie yrityksiä ja brändejä maailmalle.

Intohimo siirtyy toisiin, sillä se on voimakkaasti tarttuvaa. Kun olemme onnistuneet luomaan brändillemme vahvan perustan, on meillä oikeus myös kokea intohimoa siitä. Työtään saa rakastaa ja se saa myös näkyä. Intohimo rakentaa luottamusta ja sanonta kuuluukin: ”Ei savua ilman tulta”. Mitä suurempi intohimo meillä on tekemistämme kohtaan, sitä suurempia voitotkin tulevat olemaan.

Uuden ja vanhan yhteensulautuminen

Mitä tapahtuu, kun nostamme ihmiset ja asiakkaat jalustalle, ja ymmärrämme, että ihminen on kaikki (People), löydämme oman olemassaolomme oikeutuksen ja merkityksen (Purpose), rakennamme alustoja (Platform) ja annamme intohimomme näkyä (Passion)? Meidän on entistä helpompi synnyttää parempia tuotteita (Product), saada niille nimellishinta (Price), löytää paras ja sitoutunein jakelukanava (Place) ja tehdä entistä parempaa markkinointiviestintää (Promotion). Meidän on vain oltava valmiita kasvamaan suuremmiksi, kuin olemme ikinä uskaltaneetkaan ajatella.


Eka Ruola kertoo videollaan mitkä ovat markkinoinnin uudet 4 P:tä, ja kuinka ne täydentävät vanhoja 4 P:tä. Katso Ekan esitys täällä

eka-ruola

Eka Ruola on markkinoinnin, markkinointiviestinnän, asiakasymmärryksen, luovan tarinankerronnan ja brandinrakentamisen ammattilainen. Hän on Suomen yksi palkituimmista luovista johtajista – sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Vuonna 2015 Eka Ruola palkittiin ensimmäisenä suomalaisena Internationalistin Agency Innovator -palkinnolla.