Kasvuhakkeroinnin pikaopas

Mari Luukkainen
Mari Luukkainen

Kasvuhakkerointi ei ole markkinointiprosessien sivussa tapahtuvaa pientä tekemistä, vaan se on systemaattinen testausprosessi, joka sitoo yhteen yrityksen eri osastot, kuten markkinoinnin, myynnin, rekrytoinnin, prosessit ja tuotekehityksen. Yrityksen jokainen osasto toimii yhteydessä toisiinsa, yhteisen päämäärän ja tavoitteen saavuttamiseksi. Voidaankin sanoa, että kasvu on kaikkien näiden osastojen keskellä ja yhdistää osastot toisiinsa. Kasvun keskellä yrityksen kehitys on konkreettisesti nähtävissä.

Kasvu ei tapahdu pelkästään markkinoinnin ansiosta. Kasvun johtamiseen tarvitaan usein erillinen henkilö, sillä varsinkin startup-yrityksissä toimihenkilöiden fokus on yleensä aivan muualla, kuin systemaattisten testausprosessien vastuunottamisessa.

Kasvuhakkeroinnissa kasvulla on monia eri osa-alueita. Kasvuun tarvitaan omistaja, joka ottaa vastuun kasvun kehityksestä. Yritys tarvitsee myös mandaatin, eli sitoutumisen kasvuun, ja kasvukulttuurin, jossa kaikki yrityksen osastot työskentelevät yhdessä saman tavoitteen saavuttamiseksi. Kasvuhakkerointiin kuuluu oleellisesti myös kasvuprosessi, niin sanottu nelivaiheinen prosessi, jonka keskiössä on jokin liiketoiminnallinen tavoite. Näitä tavoitteita voivat olla muun muassa liikevaihdon kasvattaminen, tuloksen kasvattaminen tai seuraavan rahoituskierroksen hakeminen. Oleellinen osa kasvuhakkerointia on myös oppimiskokemukset, jotka tuovat arvokasta kokemusta ja tietoa testausprosessista, huolimatta testin lopputuloksesta.

Kasvuhakkerointiprosessi on kokonaisuudessaan nelivaiheinen testausprosessi:

 1. Prosessin alussa valitaan, kuinka monta testiä halutaan tehdä viikossa
 2. Valitaan tavoitteeksi selkeä luku, eli KPI (Key Performance Indicator)
  a. Esimerkiksi halu kasvattaa asiakasmäärää 50:stä 100:aan viikossa.
 3. Prosessin aikana tavoitteisiin pureudutaan syvemmin
  a. Analysoidaan lähtötilanne, esimerkiksi mistä 50 ensimmäistä asiakasta ovat tulleet
  b. Luodaan hypoteesit analyysin perusteella
  c. Priorisoidaan hypoteesit, joka auttaa meitä myös priorisoimaan resurssitehokkuuden, ja arvioimaan onnistumisen todennäköisyyden ja skaalautuvuuden
 4. Testataan hypoteesit
Tärkeää on keskittyä ajattelemaan koko kasvuhakkerointiprosessi oppimiskokemuksena, sillä myös epäonnistuneet testausprosessit ovat arvokkaita oppimiskokemuksia. Kasvuhakkeroinnin avulla saat elintärkeää ja arvokasta tietoa siitä, millä tavalla yrityksessäsi markkinointia kannattaa harjoittaa, ja minkälaisiin asioihin tulee kiinnittää huomiota.

Mari Luukkainen pureutuu videollaan kasvuhakkerointiin pintaa syvemmälle. Katso Marin esitys täällä

mari-luukkainen

Mari Luukkainen on startupien kasvumarkkinoinnin pioneeri, joka on ennen startup-uraansa työskennellyt yli 10 vuotta kumppanuusmarkkinoinnin parissa.